Franciszkanie
ul. Inowrocławska 3, Pakość

10 kajfasz

Barokowa kaplica, wzniesiona przed rokiem 1649, fundacją hr. Ludmiły Niemojewskiej w kształcie czworoboku, z małym aneksem od strony zachodniej. Wzorowana na domu Kajfasza i celi Chrystusa na Wzgórzu Syjon w Jerozolimie. W celi więziennej, na kamiennym cokole barokowym posąg Uwięzionego Chrystusa. Wewnątrz dwa ołtarze z drugiej połowy XVII wieku: główny drewniany rokokowy, z umieszczonym w środku obrazem olejnym przedstawiającym Chrystusa przed Kajfaszem i ołtarz boczny murowany i tynkowany - pierwotny. Kaplica konsekrowana jako kościół 4 czerwca 1797 roku.