Franciszkanie
ul. Inowrocławska 3, Pakość

25 grób panski

Kaplica wzniesiona została po 1661 roku na rzucie trapezu. Wewnątrz dwa pomieszczenia tzw. Kaplica Anioła, a za nią Kapli-ca Grobu. W obu pomieszczeniach znajdują się sklepienia krzyżowe, a dodatkowo w Kaplicy Anioła pilastry. We wnętrzu kamienny ołtarz oraz dwie postacie rzymskich legionistów.