Franciszkanie
ul. Inowrocławska 3, Pakość

8. Pożegnanie Matki Bożej

Super User

8 pozegnanie z matka

Kaplicę zbudowano w drugiej połowie XVII wieku, na rzucie koła w stylu barokowy. Całość nakryta kopułą zakończoną tzn. ślepą latarnią. Elewacja ozdobiona jest podwójnymi pilastrami oraz gzymsem koronującym. Wewnątrz ołtarz z XVIII wieku.